Hunduppfödning

Hunduppfödning

Det finns cirka 16 000 aktiva hundkennlar i Sverige idag. Hunduppfödare är ingenting man blir över en natt, utan det krävs en hel del kunskap, erfarenhet och förarbete för att allt ska bli så bra som möjligt. Att ha ett genuint intresse för rasen man vill föda upp är såklart A och O, sen gäller det att läsa på ordentligt och utbilda sig så mycket som möjligt. Dels om rasen i sig, men även om hur man bedriver kennelverksamhet enligt de lagar och regler som finns. Man måste dessutom ha goda kunskaper om hundhälsa, parning, dräktighet, valpning och så vidare. Tänk också på att det kostar pengar att bedriva hunduppfödning. Det är alltså ingenting man ska ägna sig åt om syftet är att tjäna pengar. Motivationen och avsikten bör alltid vara att man vill bidra till rasens utveckling på ett positivt sätt.

Bli expert på din egen ras

När valet av hundras är bestämt gäller det att bli expert på just denna. Det tar ganska lång tid att grundligt lära känna en ras och därför bör man låta det ta sin tid innan man börjar med avel. Det gäller att ha koll på rasens starka sidor, men ännu viktigare – de eventuella problem som kan finnas. Man bör därför sätta sig ner och tänka igenom vilka avelsmål man har.

Varje hundras har en rasspecifik avelsstrategi, RAS. Detta är en plan som rasklubbarna tillsammans med Svenska Kennelklubben, SKK, har tagit fram för att främja avelsarbetet. RAS innehåller ingående beskrivningar av hur den specifika rasen ser ut idag, samt avelsrekommendationer gällande hälsa, mentalitet och det exteriöra. Syftet med dessa avelsstrategier är såklart att främja en sund avel som strävar efter att få fram så friska och välmående hundar som möjligt. På SKK:s hemsida finns en hundrasguide där varje RAS-dokument går att ladda ner i PDF-format.

Gå Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning

SKK har länge bedrivit uppfödarutbildning och sedan 2016 är den uppdaterad och boken som ligger till grund för utbildningen heter ”Hunduppfödning i teori och praktik”. Det innebär att materialet från den gamla uppfödarutbildningen inte längre får användas. Det nya studiematerialet innehåller information om allmän hundhållning, genetik, hundens anatomi, valpars mentala utveckling, parning och dräktighet, lagar och riktlinjer samt mycket mer.

Författarna bakom boken är tre hundfantaser med lite olika inriktning. Åsa Lindholm är hunduppfödare och sitter med i flertalet SKK-komittéer. Catharina Linde Forsberg är även hon hunduppfödare och dessutom veterinär och professor i smådjursreproduktion. Ingalill Blixt är en allmän hundfantast med 45 års erfarenhet av hundrelaterat arbete, bland annat bedriver hon utbildning i hundkunskap.

Endast SKK:s utbildade och certifierade handledare får hålla i dessa uppfödarutbildningar. Det finns även möjlighet att utbilda sig på distans. Innehållet består av fyra övergripande delar som går igenom uppfödning, före valpkullen, när kullen väl har kommit samt när det är dags för valparna att flytta till sina nya hem.

Läs på om regler, riktlinjer och lagar

Det är jätteviktigt att som blivande hunduppfödare känna till och följa de regelverk som finns. Extra viktigt är det att vara insatt i Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen, då all hundavel och registrering av valpar måste ske i enlighet med dessa. Jordbruksverket har också bestämmelser och rekommendationer angående allmän skötsel och tillsyn av hundar. Andra saker man som uppfödare måste ha koll på är vilka regler som gäller angående försäljning, intyg och avtal, vilket styrs av Konsumentköplagen samt Köplagar.